Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019


Phản bác các luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Ngày 23-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.Quy định này là phương thức, giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực mới có thể hoàn thành trách nhiệm và quyền hạn được giao. Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực một cách đúng đắn, không chỉ phòng ngừa tiêu cực, lạm quyền trong công tác cán bộ mà còn bảo đảm cho sự lãnh đạo, quản lý vận hành có hiệu lực, hiệu quả. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ban hành Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực của Đảng cầm quyền, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Tuy nhiên, lợi dụng Quy định này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lập tức “diễn biến”, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông quốc tế, blog hải ngoại, mạng xã hội, ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của họ là xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp 2013 quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Từ đó lật đổ sự lãnh đạo của Đảng với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng. Cổ xúy, thúc đẩy từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, hướng lái theo con đường tư bản chủ nghĩa, theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, “xã hội dân sự” ở Việt Nam. Tạo cớ diễn biến tình hình chính trị ở nước ta, cố tình xuyên tạc công tác cán bộ theo kiểu “tung hỏa mù”, “khuấy nước đục, ngư ông đắc lợi” để tạo ra nhận thức sai lệch trước thềm Đại hội XIII của Đảng, từ đó tạo ra sự hoang mang, dao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ.
Đây là âm mưu diễn biến hòa bình với thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cần tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu nguy hiểm này.

CÓ NƠI NÀO HƠN ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG?
Chẳng có nơi nào hơn đất nước tôi đâu
Một dân tộc rất giầu lòng nhân ái
Tổng thống Mỹ vẫn thường hay qua lại
Đọc thơ thần nhớ mãi truyện hôm qua.
Chẳng có nơi nào hơn đất nước chúng ta
Tổng thống Ba Ma cũng ngồi ăn bún chả
Hà Nội phố đồng, dòng người hối hả
Hoàng Tử Anh tao nhã bước đi cùng.
Chẳng có nơi nào mà thoải mái ung dung
Thủ tướng Úc chạy cùng người đi bộ
Nào sợ chi phận danh mình bại lộ
Quán mỳ thơm ven quốc lộ ăn cùng.
Chẳng có nơi nào con người lại hoà chung
Thủ tướng Salfie sánh cùng dân Việt
Tự sướng, đăng tin cho mọi người đều biết
Đà Năng thanh bình, thân thiện, yêu thương...
Chẳng có nơi nào như mảnh đất quê hương
Việt Nam đó thân thương nơi tôi sống
Chẳng có chiến tranh, hòa bình, không bạo động
Mọi người dân đều được sống an lành.
Một đất nước cũng đáng để lưu danh
Từ câu thơ cũng trở thành huyền thoại
Tổng thống Mỹ nảy kiều không ngần ngại
Trước triệu người sở tại đất rồng bay.
Hỏi ai đi xa khắp thế gian này
Hỏi có nơi đâu con người hay hơn thế
Dẫu bạn có đi khắp năm châu bốn bể
Vẫn một lòng nhớ vị thế quê hương.
Chẳng có nơi đâu như đất Việt yêu thương
Bốn nghìn năm kiên cường trong giữ nước
Người dân Việt luôn hướng về phía trước
Độc lập - Tự do - Đất nước hoà bình.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của thế lực phản động trên lĩnh vực tư tưởng trong năm 2019

Chúng ta sắp đóng lại năm 2019 với nhiều thành công trong phát triển kinh tế, xã hội và đón chào năm 2020 đầy niềm tin và hy vọng đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là tâm lý, niềm háo hức chung của những người lao động Việt nam chân chính.
Tuy vậy, trong năm qua, thế lực thù địch trong và ngoài nước, đi ngược lại mong muốn của người dân lao động yêu nước, chúng tăng cường các thủ đoạn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
Trong lĩnh vực tư tưởng các nội dung chúng tập trung vào như: Xuyên tạc, kích động tẩy chay chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa; nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước và Quân đội, đặc biệt là sự xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo trắng trợn về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; xuyên tạc lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta; phát tán tư tưởng dân chủ tư sản, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chức năng, nhiệm vụ của quân đội và cố tình làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xuyên tạc các sự kiện nóng của xã hội để đổ vấy cho chính quyền, chế độ, phủ nhận những thành tựu, nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ đoạn trong năm 2019, chúng thể hiện ngày cành tinh vi hơn, chúng triệt để lợi dụng trang mạng như: Việt Nam Thời Báo; Blog Ðài Tiếng nói Hoa Kỳ; Dân Làm Báo; Blog RFA; Chân Trời Mới Media; Tiếng Dân; Bauxite Việt Nam…để phát tán các bài viết tuyền truyền xuyên tạc sai sự thật về Việt Nam, đồng thời đăng những vidieoclip xấu độc lên Facebook, Youtube, Intasgram…, thư gửi, kiến nghị, tuyên bố, hội thảo của các tổ chức, cá nhân; trao giải thưởng của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và của các tổ chức phản động, đối lập; trả lời phỏng vấn, bình luận của các báo đài… nhằm đánh lừa dư luận, gây hoang mang, mất trật tự an toàn xã hội. Mỗi người dân yêu nước chúng ta cần luôn đề cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những quan điểm, luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thời kỳ của công nghệ thông tin và kỹ thuật số ngày nay.

Thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước nhân hội nghị Trung ương 11 khóa XII.

Một trong các sự kiện nổi bật và quan trọng với đất nước ta là Hội nghị Trung ương 11 diễn ra từ ngày 7 – 12/10 tại Thủ đô Hà nội. Đây là sự kiện quan trọng thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, các tham luận về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.
Song song với niềm tin và sự mong ngóng về các quyết sách sáng suốt của Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước lại ngông cuồng lợi dụng thời điểm này để tạo sự hoang mang, mất niềm tin của người dân Việt Nam yêu nước. Thủ đoạn của chúng là sử dụng cái gọi là “thư ngỏ” để xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo ĐẢng, Nhà nước và các vấn đề khác với mưu đồ chính trị đen tối của chúng.
Chiêu trò của chúng, sử dụng những thành phần bất mãn xã hội, những kẻ cơ hội xét lại, những thành phần đã từng đứng trong đội ngũ của Đảng, Nhà nước…nay bị thải loại khỏi hàng ngũ, cay cú là tay chân cho các thế lực chống phá Đảng của nhà nước. Chúng lợi dụng danh nghĩa xưa để viết các “tâm thư”, “thư ngỏ” với các nội dung nhằm gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như phủ nhận những thành công của đất nước. Có vị từng là “giáo sư” thốt ra: Hội nghị Trung ương lần thứ 11 họp đúng vào lúc đất nước ta đang đối diện trong một bối cảnh vận nước “chao đảo với lớp lớp sóng triều Biển Đông, lòng dân sục sôi với thế nước trực diện với nạn xâm lăng”, rồi chuyện kiểm soát quyền lực (Quy định 205-QĐ/TW mới ban hành) là “trò chơi tranh giành quyền lực”…với những lập luận vô ý đó, đưa ra kết luận hết sức phản động, chống phá, rằng “phải dứt khoát từ bỏ những kẻ đang ngoan cố duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ nhằm vớt vát quyền uy mục ruỗng, quyết đẩy đất nước vào con đường lệ thuộc, bán nước cho Trung Quốc”. Rồi một số thành phần khác thì quy kết Đảng, Nhà nước nhu nhược không có biện pháp với vấn đề bãi Tư Chính, Biển Đông, các công trình, doanh nghiệp có yếu tố Trung quốc… Để cái mưu đồ chính trị đen tối được thể hiện ở phần gọi là “kết luận”:  Nếu không thực hiện dân chủ hóa theo đa nguyên, đa đảng, “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự” thì không thể giữ được độc lập, chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân.
Ngoài ra, một số tổ chức truyền thông với truyền thống phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta, lấy danh nghĩa dân chủ như BBC Tiếng Việt, Châu Á tự do …cùng một số thành phần tàn dư chế độ cũ ở hải ngoại lập các kênh phản động trên mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram…. Đăng tải các clip phỏng vấn các thành phần ngông cuồng chống đối Đảng, Nhà nước thể hiện các quan điểm sai trái, phát biểu ngu muội, xuyên tạc nhằm phê phán Hội nghị Trung ương 11, công tác nhân sự của Đảng là lạc hậu, khép kín và trái khoáy; nói rằng, nếu Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5-2019 chủ yếu “sắp ghế” cho 200 ủy viên Trung ương thì Hội nghị Trung ương 11 có nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13.
Mỗi người dân chúng ta, trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, cần hết sức tỉnh táo và nhận thức rằng, đây là thời điểm thế lực phản động trong và ngoài nước đang cố gắng ngông cuồng sử dụng mọi biện pháp đen tối, hèn hạ để phá rối công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ đoạn “thư ngỏ”, “tâm thư” chẳng qua là bài cũ dùng lại của những kẻ mưu đồ chính trị hèn hạ nhằm là xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo và những thành tựu về chính trị, kinh tế,  xã hội và văn hóa của đất nước trong thời kỳ đổi mới ngày nay.

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá


Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá


Nhận diện âm mưu, thủ đoạn
Trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng, một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… Đặc biệt trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái nhằm phá hoại đại hội đảng của các thế lực thù địch...
Sở dĩ người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh vấn đề này bởi trên thực tế có một số phần tử cơ hội chính trị, được các thế lực thù địch, phản động hà hơi, tiếp sức, lợi dụng công việc hệ trọng này để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng cho rằng thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là thời cơ cần lợi dụng tối đa để chống phá. Thông qua mạng xã hội, các trang web của bọn phản động lưu vong, một số báo mạng xưa nay vốn thiếu thiện chí với Việt Nam ở hải ngoại, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm "nắn dòng dư luận" tiến tới mục tiêu làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
Những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phản động ấy không chỉ là “lời nói gió bay” mà còn được họ soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh dài hàng trăm trang chứa đựng thông tin xấu độc... rồi tán phát trên một số trang mạng. Bằng những thủ đoạn rất tinh vi, các thế lực thù địch, phản động còn móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta lợi dụng việc đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức như: “Thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”… Nội dung mà chúng tập trung là xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... của đất nước, rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng ta; xuyên tạc, bịa đặt những thông tin liên quan đến công tác nhân sự đại hội;... Chúng cho rằng đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng nếu Việt Nam vẫn chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính... Nhìn vào những bản góp ý được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy ấy, nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị, sẽ rất dễ lầm tưởng và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết. Nhưng thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.
`Mục tiêu của những giọng điệu ấy vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang dày công xây dựng. Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng không có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận... Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy đã và đang bị vô hiệu hóa, bởi cùng với phát huy dân chủ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng trước mọi chiêu trò chống phá.
Góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng - công việc hệ trọng
Cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta. Phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến"; "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần ấy, Đảng ta xác định tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước.
Bởi vậy, trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, yêu cầu rõ: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương...”. Tại các kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: "Việc lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện...". Vì vậy, việc lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân phải vừa sâu, vừa rộng; các ý kiến phải đóng góp thiết thực, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với đất nước. Tổ chức tốt việc xin ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện của Đảng cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng công việc ý nghĩa này để chống phá.
Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh
Thực tế đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng cần phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu; thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến của mình đối với từng nội dung trong dự thảo các văn kiện. Mặt khác, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin cần thiết, định hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này. Cần coi việc giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về dự thảo các văn kiện là phương cách tốt nhất để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.
Cùng với tổ chức chặt chẽ việc đóng góp ý kiến, cần tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, trình Trung ương xem xét thông qua, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. Trong tổng hợp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan chức năng cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân ta.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là những biện pháp kỹ thuật công nghệ, các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện những nội dung xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xấu độc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, từ đó tổ chức đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân liên quan theo pháp luật.

“Bàn tay bẩn” tiếp tục chống phá, cản trở EVFTA


“Bàn tay bẩn” tiếp tục chống phá, cản trở EVFTA

“Bàn tay bẩn” đổi trắng thay đen – Họ là ai?
Trong những ngày vừa qua, cùng với việc gửi đến Quốc hội châu Âu (Nghị viện), thư ngỏ nêu trên được họ tung lên mạng xã hội, các trang của các tổ chức phản động lưu vong, đặc biệt nhiều phương tiện truyền thông quốc tế vốn có góc nhìn “nhãn cố” với thể chế chính trị Việt Nam lợi dụng dịp này để “đục nước béo cò”, khai thác, đăng tải triệt để.
Trong thư ngỏ, họ kêu gọi, kiến nghị các nghị sỹ, Quốc hội châu Âu hoãn lại việc xét, phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Họ cho rằng, EVFTA phải thật sự hỗ trợ cho các giá trị của EU qua thương mại; cho đến nay, Việt Nam chỉ có những hứa hẹn suông, gia tăng đàn áp đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, các ký giả dân báo và các nhà hoạt động môi trường.
Luật pháp, tòa án và hệ thống pháp lý được sử dụng để hình sự hóa việc thực thi ôn hòa các quyền hạn được quốc tế bảo vệ; những quyền hạn bị hình sự hóa bao gồm tự do biểu đạt, tụ họp, lập hội, tham chính và quyền hoạt động cổ vũ cho nhân quyền. Các nạn nhân thường xuyên bị bắt giữ tùy tiện và bị đối xử tàn bạo.
Họ lu loa rằng, Thay vì xây dựng niềm tin, Việt Nam lại “gia tăng đàn áp” và tiếp tục “vi phạm các điều luật và chuẩn mực quốc tế đã được xác định trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền”, Công ước Quốc tế về Quyền chính trị và dân sự. Cuối cùng họ kiến nghị: Nếu không dừng lại EVFTA thì EU có nguy cơ giao thương với một quốc gia đàn áp chính người dân của họ - những người cổ xuý cho công nhân và các quyền tự do khác được đảm bảo bởi luật pháp và chuẩn mực quốc tế?
Nhìn danh sách các tổ chức ký tên xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, người ta không mấy ngạc nhiên, bởi những tổ chức quốc tế điển hình như: Phóng viên không biên giới (RFS), Law Right watch Canada, Radio TNT Hoa Kỳ…, các tổ chức trong nước và phản động lưu vong gồm: Việt Tân, Nhà báo Tự do, Người bảo vệ nhân quyền, các Hội đoàn chống cộng, chi hội Phật giáo thống nhất, Cộng đồng người Việt tị nạn, Liên minh quang phục Việt Nam…
Đây thực chất là các tổ chức của các cá nhân, phần tử chống đối, phản động lưu vong có nhiều hoạt động chống phá cách mạng với mục tiêu lật đổ chính quyền nhân dân; các tổ chức quốc tế nêu trên đều là tổ chức vốn có cái nhìn hằn học, thiếu thiện cảm với thể chế chính trị, thường có cáo buộc thiếu khách quan, vu cáo và nhiều hành động đi ngược lại với lợi ích của Việt Nam.
EVFTA lợi ích lớn, mở ra sự phát triển giữa hai bên
Ngày 30-6-2019, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU chính thức được ký kết tại Hà Nội sau hành trình 9 năm đàm phán. Đây được coi là sự kiện đi vào lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và EU và mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam. Để EVFTA chính thức có hiệu lực, về thủ tục Hiệp định phải được Nghị viện châu Âu thông qua. Hiện tại, các cơ quan chức năng của hai bên đang tích cực để thúc đẩy hoàn tất thủ tục cuối cùng này và chính thức có hiệu lực.
Ngay sau lễ ký kết Hiệp định EVFTA, bà Cecilia Malmstrom - Cao ủy về thương mại của EU khẳng định, điều này đã thể hiện sự hợp tác lâu dài, lâu bền giữa 2 bên, đây là viên gạch, nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa các bên trong hội nhập quốc tế. Nói về EVFTA, trên Vietnam Investment Review, Tiến sĩ Gerhard Will, chuyên gia của Đức về Đông Nam Á thuộc Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh (SWP) có trụ sở tại Berlin cho biết:Tiềm năng phát triển quan hệ đối tác thương mại giữa Việt Nam và EU là rất lớn nhờ những cơ hội phong phú do Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam đưa tới.
Trong khi đó, Tiến sĩ Daniel Muller, Giám đốc khu vực ASEAN của Hiệp hội doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương Đức (OAV), cho rằng: Giữa lúc căng thẳng thương mại toàn cầu, Việt Nam là một cửa ngõ đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp tiếp cận không chỉ thị trường Việt Nam mà còn ASEAN; thông qua các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam đã thể hiện một thông điệp mạnh mẽ về sự cởi mở trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngày càng tăng. Với những lợi thế đa dạng của mình, Việt Nam có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn để hợp tác thương mại sâu sắc hơn với Đức.
Như vậy, có thể thấy lợi ích mà EVFTA đem lại là rất rõ ràng để thúc đẩy tăng trưởng mỗi bên, mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ với ưu đãi về thuế đối với người tiêu dùng, cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, EVFTA sẽ tạo ra nhiều việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động đối với cả Việt Nam và EU.Lợi ích mà EVFTA đem lại là rất lớn.
Trong khi cả hai phía đang rất nỗ lực, trách nhiệm cao để EVFTA được hoàn tất, đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động và người dân thì 48 tổ chức này lại gia tăng chống phá, ngăn cản. Họ đệ trình thư ngỏ, kiến nghị đòi trì hoãn, hủy bỏ thông qua Hiệp định mà hai bên đã dày công xây dựng trong xu thế hội nhập, phát triển tất yếu hiện nay.
Đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và nhân dân
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU vốn là hợp tác thương mại, đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế, mở ra môi trường phát triển giữa hai bên. Tuy nhiên, các tổ chức nêu trên lợi dụng hiệp định kinh tế này để “gán ghép, lắp ráp” vấn đề chính trị. Âm mưu của họ xác định, đây là thời cơ để xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền Việt Nam; qua đó lợi dụng,kiến nghị, yêu cầu EU thúc đẩy cái mà họ núp bóng gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam trước khi nghị viện thông qua EVFTA.
Họ vu cáo, xuyên tạc: Bộ luật hình sự của Việt Nam vi phạm trực tiếp đến Công ước Liên quốc tế về quyền chính trị và dân sự; yêu cầu xoá bỏ Điều 87 về quyền tự do lập hội, Điều 98 về thương lượng tập thể, yêu cầu Uỷ ban nhân quyền điều tra và Việt Nam thả những người họ gọi là “tù nhân chính trị”.
Âm mưu sâu xa trong những trong những điều họ đưa ra không ngoài mục đích cuối cùng là thúc đẩy “tự do hoá” chính trị, thực hiện “xã hội dân sự”, mở đường cho tự do hoá việc hình thành các tổ chức chính trị, xã hội, thể chế “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Trên cơ sở đó lật đổ, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và cuối cùng là thay đổi thể chế chính trị ở nước ta.
Họ lợi dụng, “đục nước béo cò”, “lựa gió bẻ măng” vận động, gây sức ép thả những “tù nhân chính trị” (thực chất là những đối tượng đang chịu hình phạt tù chủ yếu về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (theo Điều 109, Bộ luật Hình sự 2015). Đây là những thành viên tích cực của các tổ chức này.
Họ tung lên mạng xã hội, một số phương tiện truyền thông quốc tế để vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam, kích động các tổ chức trong nước gia tăng các hình thức hoạt động chống phá, tạo nhận thức thức lệch lạc, mất niềm tin đối với Việt Nam. Mục đích chính trị đen tối, cản trở, phá hoại EVFTA, họ đã đi ngược lại với lợi ích nhân dân hai bên và lợi ích dân tộc Việt Nam.
Phù hợp với Công ước quốc tế, Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc, Việt Nam đã nội địa hóa, thống nhất hóa trong hệ thống pháp luật hiện hành. Ngay tại Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III vừa qua, Hội đồng Nhân quyền đã đồng thuận quyết định thông qua kết quả Báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam.
          Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ phát biểu hoan nghênh nỗ lực bảo đảm quyền con người ở Việt Nam; ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, nỗ lực không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, bảo đảm an ninh xã hội, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo.
Qua đây, các cơ quan chức năng Nghị viên châu Âu, tổ chức quốc tế cần có cách nhìn toàn diện, khách quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, không để “bàn tay bẩn” với âm mưu đen tối lợi dụng.

Nực cười, lý luận xuyên tạc về vụ việc 39 người thiệt mạng trong container tại Anh.


Thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước không từ một sự kiện, vấn đề nào để xuyên tạc, uốn lưỡi làm sai lệch thông tin nhằm mục đích gây bất ổn trong xã hội.
Trong lúc chính phủ Việt Nam và Anh đang nỗ lực phối hợp để giải quyết vụ việc 39 người thiệt mạng trong Container tại Anh, gia đình người thân thì đang hoang mang, lo lắng, mong chờ tin tức về người thân của mình. Thì, những thế lực phản động, mưu đồ chính trị xấu xa lại ra sức bình luận theo hướng cực đoan, chê trách đời sống kinh tế xã hội cả nước, cố tình tạo ra sự nghị kị, rồi cuối cùng đổ hoàn toàn trách nhiệm cho chính quyền và chế độ đã gây ra hậu quả đau lòng.
Thật nực cười khi chúng cho rằng, chính quyền, nhà nước đã dồn ép người dân phải đi nước ngoài kiếm việc làm là do nghèo đói, do chính quyền không quan tâm, do đất nước lạc hậu không có cơ hội cho công dân của mình kiếm kế sinh nhai. Gán ghép với những vấn đề khác không có căn cứ như sự cố môi trường Formusa, chúng phủ nhận những chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho người dân xuất khẩu lao động một cách hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

 
Thông tin nhận định xuyên tạc từ đài BBC Tiếng Việt
Những dã tâm đó, làm dấy thêm nỗi đau của gia đình các nạn nhân đi ngược lại truyền thống văn hóa, phong tục Việt Nam. Chúng cố tình xuyên tạc về tình hình đất nước, tung tin, đổ lỗi cho chính quyền, cho chế độ. Che giấu động cơ hèn hạ, chúng tự vỗ ngực cho mình là người có trách nhiệm với đất nước, thậm chí còn nhân danh người yêu nước nhưng lại nói sai sự thật, khoét sâu những khuyết điểm, yếu kém, phủi nhận sạch trơn những thành tựu đạt được, muốn làm đảo lộn cuộc sống bình yên của nhân dân với thái độ đúng cũng chê, sai cũng chê, không làm cũng chửi, làm cũng ném đá. Chúng không những không góp phần xây dựng đất nước mà còn là những con rối, con mọt, ung nhọt của xã hội chà đạp lên lợi ích chính đáng của nhân dân lao động.

Chúng ta cần ý thức và vạch trần âm mưu của thế lực phản đồng trong và sau Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, chúng sẽ liên tục đưa thông tin bằng những tài liệu giả mạo, hình ảnh cắt ghép để lái dự luận theo hướng có lợi cho các đối tượng, hoặc nhóm đối tượng mang ý đồ chống phá. Chúng ta nhận thức và có minh chứng rõ ràng rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam không che dấu yếu kém, khuyết điểm, không dung túng, bao che và kiên quyết xử lý những việc làm sai trái của các tổ chức, cá nhân đồng thời lắng nghe mọi lời góp ý, phản biện chân thành và xây dựng. Chúng ta tỉnh táo nhận diện được âm mưu của thế lực phản động, chống phá cố tình lợi dụng việc góp ý phản biện theo kiểu dân chủ quá trớn, bóp méo sự thật, lôi kéo kích động gây mất ổn định. Những hành động đó cần bị lên án và bị pháp luật nghiêm trị.